Nová Virtualna prehliadka našej pivnce


Vstúp do virtuálnej prehliadkyPrestavba školskej pivnice

  Teraz sa už opäť školská pivnica  nachádza v objekte bývalej pálenice. V predchádzajúcich rokoch sa tu nachádzala pivnica školského majetku, až do doby jeho prenajatia. Prenájom prakticky školský majetok zlikvidoval. Riaditeľovi školy sa  po mnohých rokovaniach podarilo získať objekt na výuku odbornej praxe.
 
Pozrite sa v  na priebeh  samotnej realizácie rekonštrukcie.

Made with Namu6