Preberanie objektu pálenice

  Po niekoľko mesačných rokovaniach sa dňa 13. júna 2005 konečne pristúpilo k prvému reálnemu kroku a to k prevzatiu objektu ob bývalého užívatela Školského majetku do správy Strednej vinársko-ovocinárskej školy.

  Pozrite sa v akom stave bol objekt pálenice po 1 a 1/2 ročnom prenájme Vinohradníckou spoločnosťou Modra.

vonkajšie priestory

priestory sudovej pivnice

hlavná tanková pivnica

...nájomca - Vinohradnícka spoločnosť - sa zaviazal vybudovať moderné zariadenie, lenže pivnica sa po vyexpedovaní vína Školského majetku úplne prestala používať a priestory začali chátrať...

    13. júna  2005
 
 

kancelária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

...zastaralá a nevyhovujúca technológia...

ostatné časti pálenice

Made with Namu6