Porovnanie

Porovnajte  ako vyzerali určité priestory pred a po rekonštrukcii

                            pred                                                        po

Porovnajte  ako vyzerali technologické zariadenia

                        pred                                                        po

 
 
 
 
 
 
 
stropná konštrukcia pivnice
 
 
 
 
 
 
 
 
vstup do pivničného priestoru
 
zvnútra
 
 
 
 
 
 
 
 
zvonku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vnútorný priestor
aj s výbavou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


menšia pivnica
predtým drevená sudovina
teraz degustačné priestory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ostatné technické priestory

kancelária vedúceho
 
 
 
 
 
 
 

sklad materiálu
 
 
 
 
 
 
 
 
 


vstupný vestibul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
mlynkoodzrňovač
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čerpadlá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nádoby na víno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


filtre
 
 
 
 

Made with Namu6