1. etapa

  Po prebraní pivnice nastalo obdobie prípravy projektovej dokumentácie na prestavbu pivničného objektu a  technologické zariadenia na spracovanie hrozna a výrobu  vína. Projekt spracovala a dodala firma Potravinoprojekt  pod vedením Ing.Kristla v auguste 2005. Následne sa vo výberovom konaní vyberali dodávatelia stavebných prác a technológií.

v septembri  2005 bola odstránená stará technológia

prvé práce pri rekonštrukcii firma BATEA

... a takto to vyzeralo 30. novembra 2005 po vyhotovení obkladov a zrekonštruovaní elektroinštalácie a osvetlenia firmou 5L ELEKTRO GRUP...

fotografie zachytávajú stav zo 7. novembra 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stav
z 30. novembra 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daľšia strana

Made with Namu6