Poďakovanie

Na záver sa treba poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa akokoľvek podieľali na rekonštrukcii školskej pivnice, v prvom rade:

Mgr. Slavomír Zoch - otec myšlienky

 

presvedčil zriaďovateľa o prinavrátení pivnice škole, ale predovšetkým zohnal potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu  a vybavenie pivnice

 

 

RNDr. Renáta Heldová

 

postarala sa o výber dodávateľov,

technickú realizáciu projektov a celkové dokončenie prestavby a zariadenie priestorov pivnice

 

Ing. Rastislav  Schön

 

mal na starosti výber    technológie,

ako aj jej uvedenie do činnosti.

Teraz zabezpečuje výrobu

kvalitných vín a prevádzku  pivnice

 

Ing. Eva Nemcová

 

mala na starosti projekt degustačnej

miestnosti priestorový a mobiliárny desing

a vykonávala stavebný dozor

 

p. Rýchly Stanislav
p. Minárik Ján

 

zamestnanci strediska odbornej praxe

                                Dodávateľské firmy

Potravinoprojekt Ing.Kristl – projekt technológie

Dodávatelia technológie:

HM s.r.o. Hodonín – mlynkoodzrňovač, čerpadlo rmutu, pneumatický lis, nádoby

ZAMMA – Sudy Slovakia s.r.o. – kremelínový filter

Vintech, s.r.o. – vinifikátor, tlakovzdušný kompresor

Vladimír Vaňo – vzduchotechnika

Ostatní dodávatelia:

BATEA – stavebné práce

5L ELEKTRO GRUP - elektroinšt. práce

Združenie HEL INSTAL – rozvody vody

plynoinštalácia, kúrenie

G&M – klimatizácia

V.Fiala ALKAM – signalizácia

P.Šimunek – keramická pec

Ľ.Cvečka STOLÁRSTVO – stol.práce

Marián Held – pieskovanie skla

Štefan Jajcay – maliarske práce

Štefan Rusnák – stav.práce

MBM comp.s.r.o. – mechanické brány

Krošlák Jozef – liata podlaha

                                              ďakujeme

       
 
       
          fotogaléria

Made with Namu6