This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


sk_flag

Stredná odborná vinársko - ovocinárska škola Modra

eu_flag
Vitajte v Malokarpatskom regióne ::.

Stredná vinársko-ovocinárska škola sa nachádza v jednom z najznámejších vinohradníckych miest Slovenska, v centre pestrej a malebnej podhorskej oblasti, v juhozápadnej časti pohoria Malých Karpát.

Vinohradnícka a vinárska tradícia a typická architektúra, dávna história bohato zastúpená starobylými pamiatkami, folklór a kulinárske špeciality, to všetko láka návštevníkov tohto kraja.

Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre za viac ako 122 rokov svojho pôsobenia vychovala stovky odborníkov vinárstva a ovocinárstva.


V priestoroch školy, školskej pivnice(stredisko odbornej praxe) a domova mládeže Vám môžeme poskytnúť nasledovné služby:
Ubytovanie
Stravovanie
Prenájom priestorov
Degustácia malokarpatských vín
Firemné akcie
Semináre a školenia
Predaj vína

Na požiadanie môžeme zorganizovať prehliadku u výrobcov keramiky spojenú s nákupom, prehliadku výroby vína s najnovšou technológiou, archívu vína, zabezpečiť ľudovú muziku a program podľa vlastného výberu.

Okrem zaujímavostí Modry – Múzeum Ľ. Štúra, diela figurálnej tvorby nár. umelca I. Bizmayera v bašte sa v blízkosti nachádza hrad Červený Kameň, kde môžete navštíviť múzeum s exponátmi historického nábytku, zbraní, výtvarných diel a zaujímavé sú aj hradné pivnice. V okolí sa nachádza jaskyňa Driny, Smolenický zámok a môžete využiť rekreáciu na Seneckých jazerách a v Aquaparku..


Informácie a objednávky na :

Stredná vinársko - ovocinárska škola

Kostolná 3

900 01 Modra

Telefón hospodárka:

+ 421 (0) 33 647 27 62

+ 421 (0) 33 647 25 80

+ 421 (0) 905 978 010

Fax:

+ 421 (0) 33 647 25 79

e-mail: ekonom@svosmo.sk